HMS kurs for opplevelsesbedrifter

Vårt mål

“Det er ikke mulig – eller ønskelig – å eliminere all risiko i opplevelses-aktiviteter. Det er imidlertid mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.”

Camilla startet å holde dette kurset i 2018 og har siden da undervist reiselivsbedrifter i både NCE turisme, innovasjonssenteret Nordveggen i Romsdalen og Visit Sogn. Hun har holdt workshop for lærere ved Stend Naturbruk, og har vært med i utviklingen av sikkerhetsarbeidet til DNT.

Advokat Pål S. Jensen i Zenit Advokater AS har ved flere anledninger bidratt på kurset med gjennomgang av relevante rettsregler og rettspraksis.

Kurs kan settes opp på forespørsel. Ta kontakt for pris.

Flere og flere søker naturopplevelser gjennom tilrettelagte tjenester. Dette være seg fotturer til fjells, padleturer, rafting, klatring, via ferrata, stisykling, toppturer på ski mm. I dette møte med natur vil det alltid være elementer av risiko, noe som stiller særlige krav til deg som tilbyder.

Å redusere risiko krever en helhetlig og systematisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Mange opplever dessverre at det både er vanskelig å komme i gang og vanskelig å få oversikt over hva som egentlig kreves. Dette kurset hjelper deg blant annet med:

  • Å få oversikt over lover, krav og rettspraksis
  • Å oppnå bevissthet omkring styrker og svakheter i egen bedrift.
  • Konkrete verktøy du kan bruke i ditt videre sikkerhetsarbeid
  • Et nettverk av andre aktører som «sitter i samme båt»

I løpet av kurset skal vi innom disse hovedtemaene:

  1. Hvilke krav stilles til deg som leverandør av opplevelsesbasert reiseliv? Vi går igjennom de fem hovedpliktene og ser på hva dette innebærer for deg som arrangør, som guide og for deltager.
  1. Risiko, sikkerhet og den menneskelige faktor – Hva er menneskelig faktor og er det mulig å ta høyde for menneskelig faktor i sikkerhetsarbeidet? Hvorfor skjer det ulykker?
  1. Helhetlig og systematisk sikkerhetsarbeidVi gjennomgår alle trinnene i en god internkontroll.

Dette kurset passer for deg som tilbyr opplevelsesbaserte aktiviteter, enten du driver ditt eget enkeltmannsforetak eller du eier en større bedrift med ansatte og/eller innleide guider/instruktører.